994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka
#slajd1#slajd2#slajd3#slajd4#slajd5#slajd6

FUNKCJONOWANIE BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
Dostosowując się do obecnej sytuacji epidemicznej
zachęcamy do elektronicznego, korespondencyjnego
lub telefonicznego załatwiania spraw.

Nowa usługa Laboratorium

Od 28 sierpnia użytkownicy sprzętów sterylizujących w parze wodnej mogą korzystać
z nowej usługi świadczonej przez Laboratorium Centralne ZWiK. Jest nią badania
skuteczności procesu sterylizacji za pomocą wskaźnika biologicznego (Sporal A).
Siedziba Laboratorium Centralnego ZWiK mieści
się przy ul. Szczawiowej 9-14
(wejście główne od ul. Boryny 63). Kontakt: telefon 91-48-98-835, 723-940-797,
e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl

Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Przybywa kanalizacji sanitarnej w Wielgowie

W kolejnych 10 ulicach Wielgowa jest nowa kanalizacja sanitarna.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie sprawnie wydaje
warunki techniczne i zachęca mieszkańców do przyłączania się.
Koniec z zanieczyszczaniem gleby i wód gruntowych.

Informacja o taryfach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje,
że zgodnie z decyzją SZ.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r., wydaną przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie, z dniem 26 października br., zmianie uległa wysokość taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Uwaga na przymrozki!

Wszystkim odbiorcom wody przypominamy
o konieczności zabezpieczenia przed mrozem
należących do Państwa instalacji wodociągowych

POLECANE ARTYKUŁY: